SKÅNE. Trafikpolisens resurser i Skåne ska öka med cirka 50 procent. Som ett led i Rikspolisstyrelsens senaste trafiksäkerhetsstrategi blir tjänstgöringstiderna längre och trafikpoliserna fler i länet under året. Målet är att halvera antalet dödsfall i trafiken fram till 2020