ÖSTERGÖTLAND. Från och med den här veckan är det förbjudet att utföra bärgningsarbete i Östergötland och Sörmland utan så kallad TMA-bil.