SKÅNE. Tio lex Maria-anmälningar har gjorts från ambulanssjukvården i Skåne det senaste året. Situationen är så pass allvarlig att Socialstyrelsen startar ett eget tillsynsärende för att kontrollera Region Skånes kontroll av ambulanssjukvården.