Eftersom TC Connect AB är försatt i konkurs väljer nu MSB att säga upp avtalet gällande mobilstationer för rakelsystemet (avtalsnummer SB-11156-2) med omedelbar verkan.