TC Connect i konkurs

Eftersom TC Connect AB är försatt i konkurs väljer nu MSB att säga upp avtalet gällande mobilstationer för rakelsystemet (avtalsnummer SB-11156-2) med omedelbar verkan.

Läs mer: https://www.msb.se/sv/Start1/Nyheter-fran-MSB/Nyheter---Rakel/TC-Connect-i-konkurs/