LEDARE. De vill inte jobba här längre. Är det någon som klandrar dem?