Regeringen bedömer att Sverige behöver ha en utvecklad katastrofmedicinsk beredskap och förmåga för att mer effektivt kunna bistå katastrof- eller krigsdrabbade områden. Nu får Socialstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att stärka den katastrofmedicinska beredskapen vid händelser inom och utanför Sveriges gränser.