Sverige och Finland övade sjöräddning

KALIX. Två helikoptrar, ett tiotal fartyg och ett hundratal personer deltog i en sjöräddningsövning i området kring Båtskärsnäs i Kalix skärgård. Övningen som arrangerades av Sjöfartsverket var ett samarbete mellan svenska och finska aktörer.

Läs mer: http://www.sjofartsverket.se/sv/Nyheter/Sverige-och-Finland-ovade-sjoraddning-i-Kalix-skargard-/