Svårt rekrytera brandmän

ÖSTHAMMAR. Det går trögt med rekryteringen av deltidsbrandmän till Östhammar.

Läs mer: http://www.unt.se/osthammar/svart-rekrytera-brandman-2688080.aspx