KOMMUNAL. Förhandlingarna mellan Vårdföretagarna och Kommunal gällande löner och anställningsvillkor för ambulanssjukvårdarna har strandat. Det vill säga att förhandlingarna avbrutits. Kommunal och Vårdföretagarna har därför gemensamt begärt frivillig medling. En av frågorna i förhandlingarna handlar om jourtiden för ambulanssjukvårdarna.