HÄLSINGLAND. Landstingsledningen har bestämt att ambulansverksamheten inklusive akutambulanserna, på kvällar och nätter ska utföra det jobb som i dag hälsocentralernas sjuksköterskor gör.