Stora risker med nytt system för ambulanserna

HÄLSINGLAND. Landstingsledningen har bestämt att ambulansverksamheten inklusive akutambulanserna, på kvällar och nätter ska utföra det jobb som i dag hälsocentralernas sjuksköterskor gör.

Läs mer: http://helahalsingland.se/insant/insandare/1.5455424-stora-risker-med-nytt-system-for-ambulanserna