Arbetsmiljöproblem på Karlskoga ambulansen

REGION ÖREBRO LÄN / LYSSNA / Blockerade vägar, små lokaler och farlig utryckningsväg, det är några av problemen sjuksköterskan och fackliga ombudet Håkan Holmström larmar om kring ambulansstationen i Karlskoga.

Läs mer: https://sverigesradio.se/artikel/stora-arbetsmiljoproblem-pa-ambulansen-i-karlskoga-ar-katastrof--2