FALUN. Planerna på att minska bemanningen i Räddningstjänsten Dala Mitts deltidsbrandkårer väcker farhågor hos många. – Vi har en oro för våra män, fruar och barn, att de inte ska komma hem från jobbet, säger Camilla Sparring som skapat nätverket Rör inte våra deltidsbrandmän.