TRELLEBORG. Ambulanssjukvårdarna lämnade sitt fordon medan de befann sig på uppdrag. Då slog tjuven till.