Staten bör ta ett större ansvar för att ambulansen kommer

Det tar längre tid för ambulansen att komma fram idag än för några år sedan och antalet anmälningar till Socialstyrelsen ökar. En granskning från Riksrevisionen visar att regeringen och Socialstyrelsen bör agera mer aktivt för att öka effektiviteten i ambulansverksamheten och människors trygghet.

Läs mer: http://www.riksrevisionen.se/sv/OM-RIKSREVISIONEN/Pressrum1/Nyheter1/2012/Staten-bor-ta-ett-storre-ansvar-for-att-ambulansen-kommer/