VÄSTERVIK. I kommunen finns flera brandstationer som bemannas av deltidspersonal. Nu söker räddningstjänsten två deltidsbrandmän till verksamheten i Överum. Att hitta rätt personer och på så sätt trygga personaltillgången betyder en ständigt jakt för räddningstjänsten.