GÖTEBORG. Räddningstjänstens specialstege var tänkt att användas för att undsätta personer som bor högt upp och som endast har fönster mot innergården. Men förutsättningarna att använda stegen är i princip obefintliga och räddningstjänsten har nu beslutat att ta stegen ur bruk. Förhoppningen är nu att fastighetsägarna bygger alternativa utrymningsvägar.