SVERIGE. Det ska gå snabbare att nå SOS-Alarm. Därför kopplas nu sedan en dryg vecka alla samtal via en nationell växel. Daniel Lundin är platschef för SOS Alarm i Luleå.