VÄSTRA GÖTALAND. Regionen ändrar sitt beslut om att ta över prioritering. Ambulanserna ser ut att fortsätta styras av SOS Alarm, och inte av Västra Götalandsregionen. Regionstyrelsen backar på tanken att ta över ambulanserna i egen regi.