SVERIGE. Trots ett kraftigt ökat behov ger staten inget ekonomiskt stöd för tolkningshjälp till SOS Alarm.