MALMÖ. Bristen på sjuksköterskor gör att SOS Alarm i sommar bryter sitt avtal med Region Skåne. Enligt avtalet ska en specialistsjuksköterska alltid vara på plats. Men i verkligheten kan det istället vara en larmoperatör som tar emot nödsamtalet.