SÖRMLAND. Sörmland tillhör ett av de landsting som satsat på en ny typ av ambulanssjukvård, s k bedömningsbil.