Sörmland bäst på överlevnad vid hjärtstopp

SÖRMLAND. Räddningstjänsten i östra Sörmland åker på allt fler hjärtlarm.

Läs mer: http://www.sn.se/nyheter/sormland/1.1662700