I dag må paramedicinerne i Region Nordjylland som et forsøg sikre patienternes luftveje ved at intubere patienter, der er genoplivet efter hjertestop. De nordjyske paramedicinere giver ingen medicin for at intubere, da patienterne er bevidstløse og uden reflekser, men når forsøget slutter ved årsskiftet, bliver muligheden for intubation ikke gjort permanent. I stedet vil paramedicinerne blive omskolet til at anvende den såkaldte larynxmaske.