Snabb insats av deltidsbrandkår räddade Lasses liv

I början av december 2013 blev det dramatiskt värre i köket på Vikavägen när Lars-Erik Nilssons hjärta stannade plötsligt och utan minsta förvarning.

Läs mer: http://www.vn.se/article/snabb-insats-raddade-lasse/