Skiftbyte framför livräddning

UMEÅ. Robertsforsambulansen var på väg till Umeå för personalbyte när en äldre man i Ånäset fick hjärtstillestånd.

Läs mer: http://www.vk.se/708852/skiftbyte-framfor-livraddning