SKÅNE. Socialstyrelsen ska specialgranska ambulanssjukvården i Skåne som sedan 2011 har dragit på sig tio lex Maria-anmälningar. I flera fall ska personalen inte ha följt sina rutiner.