SKÅNE. Förra gången slutade det med konkurs och en saftig nota till skattebetalarna. Nu går tiden ut för nya aktörer att lämna anbud på den skånska ambulansdriften.