REGION SKÅNE. För att ambulanser ska prioriteras rätt och lotsas snabbt till patienten vill Region Skåne ta över denna funktion i egen regi.