LUDVIKA. Konflikten trappas upp från och med 24 juli. Brandmännens riksförbund, BRF, har tackat nej till medlarnas bud.