EXAMENSARBETE. Ambulanssjuksköterskan och deltidsbrandmannen Mikael Jardenius har undersökt hur patienter med bröstsmärtor upplever hur det är att möta brandmän istället för ambulanspersonal.