I vilken ordning NU-sjukvårdens ambulanser når fram styrs inte av avståndet mellan våra sjukhus och den plats som patienten befinner sig på. Prioriteringen bygger på att den som bedöms vara mest svårt sjuk får hjälp först, och det innebär att andra kan få vänta längre.