ALVESTA. Spaden är satt i marken för den nya ambulanscentralen. Men det blir inte klart till årsskiftet.