Sjöräddningssällskapet saknar Kustbevakningen

KALMAR. Att Kustbevakningen flyttar från Kalmar innebär att Sjöräddningssällskapet nu oftast blir ensamma vid räddningsinsatser i Kalmarområde

Läs mer: http://www.barometern.se/nyheter/kalmar/sjoraddningssallskapet-saknar-kustbevakningen%283723670%29.gm