INRIKES. Landets räddningstjänster håller på att få en allt viktigare roll vid larm om att någon är på väg att ta livet av sig. Ofta har de kortast utryckningstid och kan göra en livsviktig första insats innan polis och ambulans hinner fram.