LILLA EDET. Från och med den 1 april provar NU-sjukvården en ny alternativ metod för att minska väntetiderna på ambulans. Resursen kommer också att kunna användas för uppdrag som bedömning, exempelvis när Sjukvårdsrådgivningens sjuksköterska på 1177 ber en sjuksköterska i ambulans att åka ut till en patient för bedömning.