Satsa på ambulans före bättre mat

ÖLAND. De flesta ambulansstationer i Kalmar län är så kallade jourstationer. Det innebär att ambulansen ska rycka ut på 90 sekunder.

Läs mer: http://www.barometern.se/reagera/satsa-pa-ambulans-fore-battre-mat%283531097%29.gm