Samråd om räddningstjänsten

GOTLAND. I dag har kustbevakningen, polisen, länsstyrelsen och regionen haft samrådsmöte om förslaget om handlingsplan för räddningstjänsten.

Läs mer: http://www.helagotland.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=9072645