KIRUNA. Ett nytt bältessystem ska göra ambulanstransporten säkrare för alla nyfödda barn. Och det är många nyfödda som måste färdas mellan Kiruna och Gällivare.