HÖRBY. Småbyarna blir utan rökdykare när kommunen måste spara. Tekniska nämnden har beslutat att slopa rökdykningen vid brandstationerna i Önneköp och Askeröd.