Trots politisk oenighet upphandlar Region Skåne nu ambulanssjukvården i tre av fyra distrikt. Lärdomarna efter den förra entreprenörens konkurs har fått regionen att strama upp krav och avtalsuppföljning.