LUND. Rektor Per Eriksson beklagar att universitetet måste avvisa sökanden till bristyrken