Avtal med sjöräddningssällskapet

REGION ÖSTERGÖTLAND / LYSSNA. Region Östergötland tecknar ett samverkansavtal med Svenska sjöräddningssällskapet om uppdrag i väntan på ambulans och sjuktransport med båt från öar, vatten och fartyg. Det har hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat.

Läs mer: https://www.regionostergotland.se/Om-regionen/Pressrum/Nyheter/regionen-tecknar-avtal-med-sjoraddningssallskapet/