GOTLAND. ”När någon dör blir detta uppenbart” skrev sjuksköterskan Henric Larsson, i ett brev till Region Gotland, där han påtalade behovet av en beredskapsambulans. Nu svarar Rolf Forsman, beställarchef på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.