TRELLEBORG. Ambulanserna i Malmö-Trelleborgsdistriktet har stått stilla nästan 100 timmar de tre första juli-veckorna. Region Skåne kräver Falck Ambulans på vite för icke-levererade ambulanstimmar.