Nationella riktlinjer för sjukvården obligatoriska.

STOCKHOLM. Offentlighetsprincipen och meddelarfriheten ska gälla alla aktörer som verkar inom den skattefinansierade välfärden. Företag i välfärdssektorn ska öppet redovisa sin ekonomi på enhetsnivå.

Läs mer: http://www.dagensmedicin.se/nyheter/sa-ser-den-nya-regeringen-pa-sjukvarden/