PAJALA. Pajala kommun har fått rätt när det gäller brandberedskapen i Korpilombolo. Regeringen har nämligen avslagit överklagan från ”Myndigheten för samhällsskydd och beredskap” som drivit ärendet om en deltidsbrandkår.