Ingen av dem tvekar att kasta sig in i bland rök och eld för att rädda liv. För att nå dit har de klarat stenhårda fysiska tester. Snart är de redo att bli en del av landets lilla men växande skara av kvinnliga deltidsbrandmän