Raketutvecklad samordningen

SVERIGE. / SLAS / Nya riktlinjer och en höjning av kvaliteten i ambulanssjukvården. Det ser Tina Crafoord som ett resultat av att hon och andra ledningsansvariga ambulansläkare fick tänka och agera annorlunda till följd av covid-19.

Läs mer: https://www.s112.se/wp-content/uploads/2020/10/Artikel-Dagens-Medicin-SLAS-och-C19.pdf