Rakel testas av länets fjällräddare

ÅRE. Kommunikationssystemet Rakel kommer att testas av insatsledare vid fjällräddningen i Åre och Sylarna.

Läs mer: http://op.se/lanet/are/1.5784906-rakel-testas-av-lanets-fjallraddare