Räddningstjänstens släckgranater kan slå ut en hel brand

Vid en brand i matsalen på Rungården i juni kunde skadorna begränsas tack vare att räddningstjänsten använde sitt nya verktyg: Släckgranaten.

Läs mer: http://salaallehanda.com/nyheter/nyheter/1.4150764-raddningstjanstens-slackgranater-kan-sla-ut-en-hel-brand